Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz
Adres:  
Wilkołaz Pierwszy nr 9, 23-212 Wilkołaz Pierwszy
Telefon:  
( 0 81) 8212001
Fax:  
( 0 81) 8212695
E-mail:  
gmina@wilkolaz.pl

Skarbnik Gminy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Monika Biżek Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:81 8212792
Obowiązki:

1. opracowywanie projektów budżetu Gminy,

2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

3. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,

4. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

5. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

6. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw,

7. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.

1
Alina Plewik Stanowisko: Skarbnik Gminy 05.11.2016 - 31.03.2017
Telefon:81 8212792
Obowiązki:

1. opracowywanie projektów budżetu Gminy,

2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

3. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,

4. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

5. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

6. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw,

7. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.

2
Marianna Gołoś Stanowisko: Skarbnik Gminy 03.01.1991 - 04.11.2016
Telefon:( 0 81) 8212792
Obowiązki:

1. opracowywanie projektów budżetu Gminy,

2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

3. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,

4. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

5. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

6. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw,

7. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.

3
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność