Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz
Adres:  
Wilkołaz Pierwszy nr 9, 23-212 Wilkołaz Pierwszy
Telefon:  
( 0 81) 8212001
Fax:  
( 0 81) 8212695
E-mail:  
gmina@wilkolaz.pl

Wójt Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stanisław Wnuczek Stanowisko: wójt gminy
Telefon:( 0 81) 8212001
Godziny przyjęć: poniedziałek : 9.00 - 12.00
Obowiązki: 1.Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz. 2.Prowadzenie gospodarki finansowej gminy – nadzorowanie realizacji budżetu. 3.Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 4.Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy. 5.Ogłaszanie uchwał Rady Gminy , w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 6.Wykonywanie uchwał Rady Gminy 7.Przedkładanie na sesje Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał. 8.Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych. 9.Ustalanie regulaminu pracy Urzędu . 10.Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień. 11.Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu. 12.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym uprawnień wynikających ze Statutu Gminy. 13.Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnych, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
kadencja 2 [2002-2006] 1
Andrzej Łysakowski Stanowisko: wójt gminy
Godziny przyjęć:

poniedziałek : 9.00 - 12.00


Obowiązki:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy – nadzorowanie realizacji budżetu.

3. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

4. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

5. Ogłaszanie uchwał Rady Gminy , w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

6. Wykonywanie uchwał Rady Gminy

7. Przedkładanie na sesje Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał.

8. Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych.

9. Ustalanie regulaminu pracy Urzędu .

10. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.

11. Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu.

12. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym uprawnień wynikających ze Statutu Gminy.

13. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnych, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

kadencja 3 [2006-2010] 2
Andrzej Łysakowski Stanowisko: Wójt Gminy
kadencja 4 [2010-2014] 3
Paweł Głąb Stanowisko: Wójt Gminy
Godziny przyjęć:

Poniedziałek 9.00 - 12.00


kadencja 5 [2014-2018] 4
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność