Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz
Adres:  
Wilkołaz Pierwszy nr 9, 23-212 Wilkołaz Pierwszy
Telefon:  
( 0 81) 8212001
Fax:  
( 0 81) 8212695
E-mail:  
gmina@wilkolaz.pl

Sekretarz

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jacek Stec Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon:(0 81) 8212001
Godziny przyjęć:

 

tel.: (0 81) 8217981


Obowiązki:

Zakres obowiązków i kompetencji:

1. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2. organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
3. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
4. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
5. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich innych informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
6. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
7. zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
8. wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

1
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność